Pełnotekstowa kolekcja w bazie danych BazTech liczy już 203 tytuły czasopism, co stanowi ponad 42% liczby czasopism indeksowanych w BazTech i aktualnie ukazujących się. Z listą tytułów w wersji pełnotekstowej można się zapoznać w serwisie PON, CEON lub w samej bazie.

20 kwietnia 2015 r. w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się kolejne seminarium z cyklu "Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego?", z aktywnym udziałem przedstawicieli Konsorcjum BazTech. Materiał podsumowujacy oraz prezentacje znaleźć można na stronie http://pon.edu.pl/index.php/post?pid=58.

W BazTech mamy już 177 czasopism pełnotekstowych. Z pełną listą można się zapoznać tutaj lub w samej bazie.

Kolekcja rekordów z BazTech została włączona do zasobów portalu komunikacji naukowej Infona. Tym samym baza jest przeszukiwana w szerszym kontekście, z innymi zasobami naukowymi, w tym krajowymi bazami danych oraz czasopismami licencjonowanymi Elseviera, Springera i innych. Interfejs wyszukiwawczy jest stale rozwijany pod kątem funkcjonalności.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 31 grudnia 2014 r. nowy wykaz czasopism. Różni się on od wykazu z 2013 r. tylko tym, że część A została zaktualizowana według wskaźników Impact Factor z Journal Citation Reports z 2014 r., a w części B zaktualizowano tylko te czasopisma, których odwołania zostały pozytywnie rozpatrzone. Wykaz czasopism punktowanych 2014, odnosi się do prac opublikowanych w 2014 r. Listy zamieszczono na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej szczegółów w Warsztacie badacza E. Kulczyckiego.