Polecamy teksty referatów wygłoszonych na III Konferencji Naukowej Konsorcjum BazTech "Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju", która odbyła się w Krakowie, 26-27 czerwca 2017 r. Materiały wydane w ramach serii Materiały Konferencyjne EBIB, są dostępne online.

Polecamy wpis na blogu Emanuela Kulczyckiego "Warsztat Badacza" z 23.11.2017 r. - Ranking czasopism, które odegrały kluczową rolę w kategoryzacji. Opublikowano w nim TOP 10 czasopism z każdej z list MNiSW: A, B, C, w roku 2013 i 2017. Na listach z 2017 r. znajduje się sporo czasopism indeksowanych w BazTech, np.: Przemysł Chemiczny, Archives of Metallurgy and Materials, Przegląd Elektrotechniczny, Mechanik, Materiały Budowlane, Nafta-Gaz, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering.

Pełnotekstowa kolekcja w bazie danych BazTech liczy już 203 tytuły czasopism, co stanowi ponad 42% liczby czasopism indeksowanych w BazTech i aktualnie ukazujących się. Z listą tytułów w wersji pełnotekstowej można się zapoznać w serwisie PON, CEON lub w samej bazie.

20 kwietnia 2015 r. w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się kolejne seminarium z cyklu "Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego?", z aktywnym udziałem przedstawicieli Konsorcjum BazTech. Materiał podsumowujacy oraz prezentacje znaleźć można na stronie http://pon.edu.pl/index.php/post?pid=58.