Czasopisma z BazTech dostępne są w wyszukiwarce Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej  - InfonaNet