20 kwietnia 2015 r. w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się kolejne seminarium z cyklu "Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego?", z aktywnym udziałem przedstawicieli Konsorcjum BazTech. Materiał podsumowujacy oraz prezentacje znaleźć można na stronie http://pon.edu.pl/index.php/post?pid=58.