Informacje dla wydawców czasopism

Nowe czasopisma przyjmowane są do indeksowania w bazie BazTech na podstawie określonych Zasad. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Formularza.

Redakcje / wydawców czasopism już rejestrowanych w BazTech prosimy o:

 • umieszczenie w czasopismach i na witrynach www informacji o indeksowaniu tytułu w BazTech wraz z podaniem linku do bazy,
 • przesyłanie pliku graficzego okładki (o ile nie występuje w bazie) w JPG ok. 200 x 280 pikseli oraz zgody na jego zamieszczenie w BazTech,
 • bliższą współpracę w celu przyspieszenia procesu aktualizacji oraz zwiększenia poprawności danych w BazTech.

Prosimy o kontakt w w/w sprawach.

Wszystkie redakcje / wydawców czasopism zachęcamy do współtworzenia bazy BazTech jako otwartego repozytorium tekstów naukowych. Zachęcamy do zapoznania się z pismem oraz przykładową umową w sprawie udostępniania w bazie PDFów artykułów z Państwa czasopism. Prosimy o kontakt.

Wydawcy / Redakcje współpracujące

  1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Oddział Naukowy
  2. Centrum Badań Ekologicznych PAN
  3. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
  4. Dom Wydawniczy MEDIUM
  5. ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
  6. ENERGA SA
  7. Euromedia
  8. Główny Instytut Górnictwa
  9. Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej
  10. Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej Euroexbud w Kaliszu
  11. Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
  12. Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego
  13. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
  14. Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
  15. Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego - redakcja czasopisma Acta Chromatographica
  16. Instytut Elektrotechniki w Warszawie
  17. Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej - redakcja czasopisma Geochronometria
  18. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  19. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
  20. Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej
  21. Instytut Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
  22. Instytut Lotnictwa
  23. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
  24. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
  25. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  26. Instytut Metalurgii Żelaza
  27. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
  28. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
  29. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
  30. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  31. Instytut Pojazdów, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
  32. Instytut Przemysłu Organicznego
  33. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  34. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego - redakcja czasopisma International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
  35. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej - redakcja czasopisma Archiwum Spalania
  36. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  37. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
  38. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
  39. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  40. Instytut Teleinformatyki i Automatyki Wojskowej Akademii Technicznej
  41. KAPRINT - wydawca czasopisma Rynek Energii
  42. Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  43. Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, UWM w Olsztynie
  44. Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej
  45. Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
  46. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej
  47. Klub Paragraf 34
  48. Mastermedia sp. z o.o., wydawca Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  49. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  50. Oddział SIMP w Lublinie
  51. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  52. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
  53. P.A. NOVA S.A.
  54. Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Katedra Mechaniki Budowli - redakcja czasopisma Budownictwo i Architektura
  55. Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska - redakcja czasopisma Problemy Ekorozwoju
  56. Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki - wydawca czasopisma Journal of Applied Computer Science
  57. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
  58. Polska Akademia Nauk
  59. Polska Akademia Umiejętności
  60. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne w Lublinie
  61. Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
  62. Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Gdański
  63. Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej
  64. Polskie Towarzystwo Fizyczne
  65. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
  66. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
  67. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
  68. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  69. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
  70. Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej
  71. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
  72. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski, Wrocław
  73. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych "DARWIN"
  74. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  75. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  76. Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  77. Redakcja czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  78. Redakcja czasopisma LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
  79. Redakcja czasopisma Ochrona przed Korozją
  80. Redakcja czasopisma Pomiary Automatyka Kontrola
  81. Redakcja czasopisma Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
  82. Redakcja czasopisma Przegląd Odlewnictwa
  83. Redakcja czasopisma Przemysł Spożywczy
  84. Redakcja czasopisma Rudy i Metale Nieżelazne (wyd. SIGMA-NOT)
  85. Redakcja czasopisma Wiadomości Elektrotechniczne (wyd. SIGMA-NOT)
  86. Sekcja Nawigacji Komitetu Geodezji PAN
  87. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie
  88. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - redakcja czasopisma Chemik
  89. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
  90. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
  91. Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Mechaniczny - redakcja International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  92. Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  93. Wojskowa Akademia Techniczna
  94. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
  95. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  96. Wydawnictwo ABRYS
  97. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  98. Wydawnictwo Górnicze - redakcja czasopisma Karbo
  99. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  100. Wydawnictwo Naukowe PIMOT
  101. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  102. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  103. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
  104. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  105. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  106. Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT - wydawca IM Inżynieria Maszyn
  107. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej
  108. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  109. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
  110. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  111. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  112. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
  113. Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

» Do góry