O bazie
Proces tworzenia bazy
Twórcy bazy
Instytucje współpracujące (redakcje, wydawcy)

O bazie

Tematyka: nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska.

Rejestrowane dokumenty:

  • artykuły z czasopism,
  • publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych,
  • materiały z konferencji opublikowane w ww.

Zakres chronologiczny: od 1998 r.

Typy i zawartość rekordów:

  • rekord artykułu: nazwiska autorów, tytuł artykułu w języku polskim i/lub angielskim, tytuł czasopisma (z linkiem do pełnych tekstów, jeśli występują w sieci), tytuł konferencji, rok, vol., nr, strony, słowa kluczowe i/lub streszczenia w języku polskim i/lub angielskim, język publikacji, afiliacje i e-maile autorów, bibliografie załącznikowe (artykułów od 2005 r), numer DOI, pełne teksty artykułów z wybranych czasopism,
  • rekord czasopisma: tytuł, wydawca/redakcja, adresy, ISSN, częstotliwość, adres URL i e-mail wydawcy/redakcji, link do pełnych tekstów (o ile występują w sieci), punktacja MNiSW, poprzedni/następmy tytuł, okładka czasopisma, prenumeratorzy wg roczników spośród bibliotek tworzących bazę

Zawartość rekordów pochodzi z oryginalnych tekstów publikacji - mogą wystąpić opisy nie zawierające np. słów kluczowych, streszczeń czy adresów autora, jeśli takie informacje nie występują w czasopiśmie.

» Do góry

Proces tworzenia bazy

Inicjatywa tworzenia BazTech powstała w 1997 r. wśród bibliotek uczelni o profilu technicznym oraz branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej. Realizację projektu rozpoczęto w 1998 r. w ramach dotacji z Komitetu Badań Naukowych na "rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych". Bazę udostępniono w Internecie w styczniu 1999 r. na serwerze Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego (CIUW), obecnie ICM UW w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Od 1999 r. projekt był dofinansowywany przez MENiS (działalność wspomagająca badania). W latach 2005-2015 otrzymywano dotacje z MNiSW w ramach SPUB WBN i DS WBN. Od 2016 r. tworzenie bazy jest dofinansowywane ze środków DUN:

 •  2016-2017 - "Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech - aktualizacja i rozwój" - finansowane w ramach umowy 812/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 • 2018-2019 - Kontynuacja zadania "Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech - aktualizacja i rozwój - zadanie finansowane w ramach umowy nr 509/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Lista indeksowanych tytułów powstała na podstawie wykazu czasopism prenumerowanych przez biblioteki Konsorcjum BazTech. Każda z instytucji współpracujących otrzymała odrębny zakres tytułów do indeksowania, pod warunkiem ich prenumerowania, w związku z przyjętą pierwotnie zasadą indeksowania z autopsji. W zakresie oprogramowania podjęto współpracę z twórcami bazy PSJC oraz CIUW, a następnie ICM UW.

Proces aktualizowania bazy składa się z kilku etapów:

 • tworzenie i aktualizacja rekordów czasopism w UTP w Bydgoszczy,
 • opracowywanie rekordów artykułów w 23 ośrodkach współpracujących - praca zdalna na serwerze ICM UW,
 • weryfikacja danych w UTP w Bydgoszczy.

W 2002 r. zainicjowano współpracę z wydawcami czasopism indeksowanych w BazTech, do których skierowano prośbę o przesyłanie elektronicznych wersji opisów bibliograficznych ze streszczeniami i słowami kluczowymi jeszcze przed publikacją wersji drukowanej. Szerszy pozytywny odzew ze strony wydawców/redakcji podniesie na pewno poziom prezentowanych danych, zwłaszcza w zakresie ich aktualności.

» Do góry

Twórcy bazy

Projekt realizują obecnie biblioteki 23 instytucji na podstawie umowy Konsorcjum BazTech. Koordynatorem przedsięwzięcia w latach 1998-2006 był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, obecnie - Politechnika Krakowska.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Akademia Morska w Szczecinie
 3. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem)
 4. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 5. Politechnika Białostocka
 6. Politechnika Częstochowska
 7. Politechnika Gdańska
 8. Politechnika Krakowska (koordynator)
 9. Politechnika Lubelska
 10. Politechnika Łódzka
 11. Politechnika Opolska
 12. Politechnika Poznańska
 13. Politechnika Śląska w Gliwicach
 14. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Uniwersytet Jagielloński
 18. Uniwersytet Szczeciński
 19. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (dawniej: Akademia Techniczno-Rolnicza)
 20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 21. Uniwersytet Zielonogórski
 22. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 23. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (dawniej: Politechnika Szczecińska)

» Do góry