Pełnotekstowa kolekcja w bazie danych BazTech liczy już 203 tytuły czasopism, co stanowi ponad 42% liczby czasopism indeksowanych w BazTech i aktualnie ukazujących się. Z listą tytułów w wersji pełnotekstowej można się zapoznać w serwisie PON, CEON lub w samej bazie.