Polecamy teksty referatów wygłoszonych na III Konferencji Naukowej Konsorcjum BazTech "Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju", która odbyła się w Krakowie, 26-27 czerwca 2017 r. Materiały wydane w ramach serii Materiały Konferencyjne EBIB, są dostępne online.