Czasopisma z IF z 2018 w BazTech

W BazTech zaktualizowano wskaźniki Impact Factor za 2018 r. (na podstawie Journal Citation Reports). Mamy w bazie 49 tytułów z IF, z czego w 2018 r. 28 czasopism otrzymało wyższy wskaźnik, a 21 – niższy. Trzy najwyższe wskaźniki czasopism indeksowanych w BazTech wynoszą: 2.846 dla Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2.640 dla Acta Astronomica, 2,159 dla Biocybernetics and Biomedical Engineering.