Czasopisma z IF (2021)

W BazTech zaktualizowano wskaźniki Impact Factor za 2021 r. (na podstawie Journal Citation Reports). Mamy w bazie 50 tytułów z IF, z czego w 2021 r.: 29 czasopism otrzymało wyższy wskaźnik, 20 – niższy, jedno czasopismo zyskało IF.

Najwyżej notowane czasopisma w Journal Citation Reports 2021, indeksowane w BazTech to:

Biocybernetics and Biomedical Engineering 5.687
Archives of Civil and Mechanical Engineering 4.042
Eksploatacja i Niezawodność 2.742
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 2.675
Oceanologia 2.526