BazTech w liczbach (2023 r.)

Wg stanu na 31 marca 2023 r. rejestrujemy w BazTech 764 czasopisma, z czego 453 ukazuje się aktualnie, a są wśród nich tytuły wydawane od początku istnienia bazy (1998 r.), ale też nowe, które rozpoczęły działalność w latach 2021-2022.

Spośród wszystkich indeksowanych czasopism aż 360 udzieliło licencji na udostępnianie w BazTech pełnych tekstów artykułów, co stanowi ok. 79% tytułów ukazujących się na bieżąco. Ponadto 491 czasopism udostępnia na swoich witrynach (lub platformach wydawniczych) pełne teksty, których numery DOI zamieszczamy w BazTech, dzięki czemu użytkownicy bazy mają dostęp do jeszcze pełniejszej kolekcji pełnotekstowej.

Od 1998 r. zgromadziliśmy w bazie 521,7 tys. rekordów bibliograficznych, z których:

  • 76% rejestruje bibliografie załącznikowe (stan ten podlega ciągłej aktualizacji)
  • 32,3% ma dołączone pliki PDF z pełnymi tekstami artykułów.

Bazę BazTech tworzą 22 instytucje naukowe – biblioteki akademickie i instytuty naukowo-badawcze. Zespół pracowników tych instytucji – redaktorów BazTech – tworzy niemal 90 osób.