Czasopisma z IF (2022)

W BazTech zaktualizowano wskaźniki Impact Factor za 2022 r. (na podstawie Journal Citation Reports). Mamy w bazie 101 tytułów z IF, z czego w 2022 r.: 15 czasopism otrzymało wyższy wskaźnik, 29 – niższy, 6 tytułów – taki sam, aż 51 czasopism zyskało IF.

Najwyżej notowane czasopisma w Journal Citation Reports 2022, indeksowane w BazTech to:

Biocybernetics and Biomedical Engineering 6.4
Archives of Civil and Mechanical Engineering 4.4
Oceanologia 2.9
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 2.8
Eksploatacja i Niezawodność 2.5