Lista czasopism 2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 31 grudnia 2014 r. nowy wykaz czasopism. Różni się on od wykazu z 2013 r. tylko tym, że część A została zaktualizowana według wskaźników Impact Factor z Journal Citation Reports z 2014 r., a w części B zaktualizowano tylko te czasopisma, których odwołania zostały pozytywnie rozpatrzone. Wykaz czasopism punktowanych 2014, odnosi się do prac opublikowanych w 2014 r. Listy zamieszczono na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej szczegółów w Warsztacie badacza E. Kulczyckiego.

Leave a Reply