Zasoby BazTech w portalu Infona

Kolekcja rekordów z BazTech została włączona do zasobów portalu komunikacji naukowej Infona. Tym samym baza jest przeszukiwana w szerszym kontekście, z innymi zasobami naukowymi, w tym krajowymi bazami danych oraz czasopismami licencjonowanymi Elseviera, Springera i innych. Interfejs wyszukiwawczy jest stale rozwijany pod kątem funkcjonalności.

Leave a Reply