Dane z czasopism BazTech do POL-index

Informujemy, że w związku z Komunikatem MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (w tym wprowadzania danych bibliograficznych do systemu POL-index) oraz informacji zamieszczonej na witrynie POL-index o uruchomieniu serwisu umożliwiającego m.in. masowy import danych w formacie XML ok. 20 lipca br., deklarujemy gotowość przekazania danych wydawcom czasopism.

Przedstawiciele indeksowanych w BazTech czasopism będą mogli otrzymać wymagane w POL-index dane po przygotowaniu odpowiedniego narzędzia przez ICM UW. Zainteresowanych prosimy o kontakt po 1 sierpnia br. z Lidią Derfert-Wolf lidka@utp.edu.pl.

Leave a Reply