Ranking czasopism w kategoryzacji

Polecamy wpis na blogu Emanuela Kulczyckiego „Warsztat Badacza” z 23.11.2017 r. – Ranking czasopism, które odegrały kluczową rolę w kategoryzacji. Opublikowano w nim TOP 10 czasopism z każdej z list MNiSW: A, B, C, w roku 2013 i 2017. Na listach z 2017 r. znajduje się sporo czasopism indeksowanych w BazTech, np.: Przemysł Chemiczny, Archives of Metallurgy and Materials, Przegląd Elektrotechniczny, Mechanik, Materiały Budowlane, Nafta-Gaz, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering.

Leave a Reply