Jak nas oceniają – wyniki ankiety

W dniach od 23.11.2018 r. do 3.01.2019 r. przeprowadziliśmy badanie ankietowe dotyczące satysfakcji użytkowników z korzystania z bazy danych BazTech. Celem badania była m.in. ocena przydatności i funkcjonalności bazy, określenie obszarów i częstotliwości jej wykorzystania oraz  rozpoznanie potrzeb i poziomu satysfakcji użytkowników bazy.

Dziękujemy wszystkim Respondentom za poświęcenie swojego czasu i wypełnienie ankiet – pozwoli nam to dokonywać zmian na lepsze!

Ankiety wypełniło 269 osób, w tym 35% naukowców, 27% bibliotekarzy. Oto kilka najważniejszych wyników badania:

  • co czwarty badany korzysta z bazy kilka razy w tygodniu, a co trzeci kilka razy w miesiącu,
  • najczęściej wskazywanym celem wykorzystania bazy było poszukiwanie materiałów do pracy naukowej (45%), ale wskazywano także: śledzenie rynku wydawniczego czasopism technicznych (26%), poszukiwanie materiałów do prowadzenia zajęć (22%), śledzenie nowości wydawniczych z interesującej dziedziny/branży (23%), oraz poszukiwanie materiałów do nauki i pisania pracy dyplomowej (21%),
  • 87% badanych stwierdziło, że opisy artykułów w bazie zawierają wystarczający zestaw danych,
  • 81% respondentów oceniło, wyszukiwanie w bazie jako zadowalające  chociaż 5,2% badanych wskazało, że  techniki wyszukiwania nie pozwalają na precyzyjne sformułowanie pytania,
  • 92% badanych oceniło bazę jako bardzo przydatną, raczej przydatną lub przydatną.

Szczegółowe wyniki badania zostaną wkrótce opublikowane.