Zasady korzystania z danych BazTech

Producentem bazy danych BazTech, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) jest Konsorcjum BazTech. Baza danych BazTech stanowi przedmiot prawa autorskiego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016 , poz. 666 z późn. zm.).

Korzystanie z bazy jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników internetu.

Użytkownik bazy danych może pobierać lub wtórnie wykorzystywać niewielkie (tzw. nieistotne) części jej zawartości, o ile nie narusza to tzw. normalnego korzystania z bazy danych lub nie godzi w słuszne interesy Konsorcjum BazTech (producenta bazy).

Zgodnie z Uchwałą Rady Konsorcjum BazTech z 18 kwietnia 2013 r.  deklaruje się udostępnienie metadanych zawartych w bazie, w celu ich indeksowania przez serwisy i bazy, których twórcy/właściciele zwrócą się z takim zapytaniem do Koordynatora Konsorcjum BazTech, Politechniki Krakowskiej. Decyzja o udostępnieniu metadanych zostanie każdorazowo podjęta przez Radę Konsorcjum, po zaakceptowaniu trybu i warunków indeksowania. W zawieranych umowach powinno znaleźć się zastrzeżenie o nienaruszalności metadanych bazy danych BazTech oraz możliwości odstąpienia od umowy w przypadku prezentowania danych niezgodnie
z oczekiwaniami Konsorcjum BazTech.