Kontakt

Koordynator Projektu

Stanisława Pietrzyk-Leonowicz

Politechnika Lubelska, Centrum Informacji Naukowo-Technicznej

tel. 81 538-46-84, s.pietrzyk@pollub.pl

Koordynacja merytoryczna, kontakty z wydawcami i redakcjami czasopism

Lidia Derfert-Wolf

tel. 696 036 715, lidia.derfertwolf@int.pl

Administrowanie danymi, sprawy techniczne (dla instytucji tworzących bazę)

Elżbieta Tomczak

tel. 604 645 081, tomczak_elzbieta@int.pl

Zgłoś uwagę