Kontakt

Koordynator Projektu

Stanisława Pietrzyk-Leonowicz

Politechnika Lubelska, Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej

tel. 81 538-46-86, s.pietrzyk@pollub.pl

Koordynacja merytoryczna, kontakty z wydawcami, redakcjami czasopism

Lidia Derfert-Wolf

Biblioteka Główna Politechniki Bydgoskiej, tel. 52 340-80-43, lidka@pbs.edu.pl

Administrowanie danymi, sprawy techniczne (dla instytucji tworzących bazę)

Elżbieta Tomczak

Biblioteka Główna Politechniki Bydgoskiej, tel. 52 340-81-03, etomczak@pbs.edu.pl

Zgłoś uwagę