Baza danych o zawartości polskich
czasopism technicznych
Szukaj
Przeglądaj

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch otwartej nauki. 

Celem tworzenia bazy jest:

  • dostarczenie kompletnego i bezpłatnego źródła informacji o zawartości polskich czasopism technicznych
  • promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej
  • wspieranie ruchu otwartej nauki poprzez udostępnianie pełnych tekstów publikacji
  • wspomaganie wypożyczeń międzybibliotecznych.

BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki. Metadane są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.