Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 700 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch otwartej nauki. 

Celem tworzenia bazy jest:

  • dostarczenie kompletnego i bezpłatnego źródła informacji o publikacjach w polskich czasopismach z zakresu szeroko pojętych zagadnień nauk technicznych,
  • promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej,
  • wspieranie ruchu otwartej nauki poprzez udostępnianie pełnych tekstów publikacji rejestrowanych w bazie,
  • wspomaganie wypożyczeń międzybibliotecznych.

BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki . Metadane są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org

 logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontynuacja zadania "Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech - aktualizacja i rozwój" - zadanie finansowane w ramach umowy nr 509/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.