Informacje dla wydawców czasopism

Nowe czasopisma przyjmowane są do indeksowania w bazie BazTech na podstawie  Zasad przyjętych przez Konsorcjum. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Redakcje/wydawców czasopism indeksowanych w BazTech prosimy o:

  • umieszczenie w czasopismach i na witrynach WWW informacji o indeksowaniu tytułu w BazTech wraz z podaniem linku do bazy,
  • przesyłanie pliku graficzego okładki w JPG ok. 200 x 280 pikseli oraz zgody na jego zamieszczenie w BazTech,
  • bliższą współpracę w celu przyspieszenia procesu aktualizacji oraz zwiększenia poprawności danych w BazTech.

Zachęcamy wszystkich wydawców do współtworzenia bazy BazTech jako otwartego repozytorium tekstów naukowych. Udostępnianie pełnych tekstów nie wymaga od Państwa zaangażowania środków finansowych ani nakładu pracy – wystarczy zgoda na ich pobieranie z witryny czasopisma. Zachęcamy do zapoznania się z umową w sprawie nieodpłatnego umieszczania tekstów artykułów, skutkującego, m.in.:

  • promocją Państwa czasopisma wśród potencjalnych autorów i czytelników,
  • wzrostem liczby cytowań artykułów,
  • priorytetowym wprowadzaniem artykułów z Państwa czasopisma do naszej bazy.

Prosimy o kontakt w w/w sprawach.