Czasopisma punktowane i z IF (2019)

W BazTech zaktualizowano wskaźniki Impact Factor za 2019 r. (na podstawie Journal Citation Reports). Mamy w bazie 49 tytułów z IF, z czego w 2019 r. 33 czasopisma otrzymało wyższy wskaźnik, a 16 – niższy. Trzy najwyższe wskaźniki czasopism indeksowanych w BazTech wynoszą: 3.672 dla Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2.537 dla Biocybernetics and Biomedical Engineering oraz 2.198 dla Oceanologii.

Zaktualizowano również punktację MNiSW, na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Spośród 500 czasopism w BazTech – ukazujących się na bieżąco – 179 ma przypisaną liczbę punktów. Jednocześnie 225 tytułów, które posiadały punkty w poprzednich latach, nie znalazło się na wykazie MNiSW w 2019 r.