Czasopisma z IF (2020)

W BazTech zaktualizowano wskaźniki Impact Factor za 2020 r. (na podstawie Journal Citation Reports). Nadal mamy w bazie 49 tytułów z IF, z czego w 2020 r. 33 czasopisma otrzymało wyższy wskaźnik, 16 – niższy, 1 czasopismo zyskało IF, a jedno utraciło (likwidacja czasopisma). Trzy najwyższe wskaźniki czasopism indeksowanych w BazTech wynoszą: 4.369 dla Archives of Civil and Mechanical Engineering, 4.314 dla Biocybernetics and Biomedical Engineering oraz 2.500 dla Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research.