149 czasopism pełnotekstowych

149 czasopism indeksowanych w BazTech ma dołączone pełne teksty (PDFy) w rekordach artykułów. Łącznie w bazie jest 33.301 rekordów z dołączonymi pełnymi tekstami.

Leave a Reply